شرایط دریافت پروانه تخصصی و ضوابط ناظر بر آن

شرایط دریافت پروانه تخصصی

شرایط دریافت پروانه تخصصی

شرایط دریافت پروانه تخصصی و ضوابط ناظر بر آن. چنانچه افراد صنفی در انجام ضوابط انتظامی(که در موارد خاص تعیین و از طریق مجمع امور صنفی ابلاغ می شود) و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفی و با هزینه کرد خود اقدام مقتضی به عمل آورند.

رعایت دستورالعمل های اجرایی نحوه صدور پروانه اشتغال تخصصی

دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک که به امضای ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر بازرگانی رسیده، در مورخ 1384/4/16 توسط ریاست محترم قوه قضائیه تایید و در سرتاسر کشور لازم الاجرا شده است.

شرایط دریافت پروانه تخصصی
شرایط دریافت پروانه تخصصی – املاک آینده

بر اساس این دستور العمل مشاور املاک به کسی اطلاق می شود که با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاک یا دلالی و واسطه گری معاملات مذکور با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.اشتغال به شغل مشاور املاک منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

شرایط و ضوابط دریافت پروانه اشتغال تخصصی

متقاضی اشتغال مشاور املاک/خودرو باید دارای شرایط زیر باشد:

 1. داشتن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم و یا سوم راهنمایی نظام جدید
 2. داشتن توانایی و صلاحیت فی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 3. دادن تامین مناسب یا وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی یا وثیغه مناسب یا معرفی ضامن معتبر به اتحادیه صنفی برای جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص.
 4. پرداخت وجه موضوع بند ت ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

برخی از تکالیف مشاور املاک

 • مشاور موظف است پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود را (که در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه ابلاغ می شود)، در محل کار بطوری که قابل دید باشد، الصاق نماید.
 • مشاور باید قراردادها را در اوراق مخصوصی(که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تایید شده است، تنظیم نماید.
 • مشاور باید به هنگام تنظیم قرارداد، هویت، مالکیت و سمت متعاملین و طرفین قرارداد را احراز کند.
 • مشاور موظف است یک نسخه از قرارداد تنظیمی را در بایگانی مربوط نگهداری کند. قرارداد به تعداد متعاملین با یک نسخه اضافی تنظیم می شود. متعاملین می توانند در صورت نیاز از اصل قرارداد رونوشت یا تصویر برابر اصل اخذ کنند.
 • مشاور موظف است برای تنظیم قراردادها از نظریات
  کارشناس فنی یا حقوقی حسب مورد استفاده کند
  و قرارداد تنظیمی را به امضای آنان برساند.
 • مشاوران املاک می توانند نسبت به واسطه گری
  و خرید و فروش انواع ملک به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نمایند.
 • قراردادها باید خوانا، بدون قلم خوردگی با جوهر ثابت
  و چهارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان
  ثبت اسناد و ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت تنظیم شود.
 • مشاور املاک نمی تواند در بیش از یک دفتر فعالیت داشته باشد.
ادامه مطلب در صفحه بعد
ادامه مطلب در صفحه بعد – ویلا سیر

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
close vindow

کارشناسان مجرب

دپارتمان مهندسی و املاک پاسارگاد 

آماده پاسخگویی به سوالات ملکی شما هستند

 32112642 – 013

ایران و جهان  محدوده فعالیت ماست