9:30 الی 22

ایام غیر تعطیل

Iran-Guilan-Rasht

Golsar-108street

09337931003

09114696730

مقایسه املاک

چگونگی ایجاد واحد صنفی و تکالیف ناظر بر آن – فصل یک

چگونگی ایجاد واحد صنفی و تکالیف ناظر بر آن – فصل یک

چگونگی ایجاد واحد صنفی

چگونگی ایجاد واحد صنفی و تکالیف ناظر بر آن از منظر قانون.در این بخش ابتدا باید به تعریف پروانه کسب و نحوه اخذ آن بپردازیم :

الف) اخذ پروانه کسب

پروانه کسب عبارتست از اجازه ای که طبق مقررات قانون نظام صنفی برای شروع و ادامه کسب و کار و حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص داده می شود. به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲ قانون فعالیت تعزیرات، فعالیت بدون پروانه کسب جزو تخلفات صنفی محسوب شده و شورای مرکزی اصناف از فعالیت فرد یا افراد متخلف جلوگیری کرده و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در این مورد اگر نوع فعالیت فرد متخلف عرضه ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه مردم باشد،فرد متخلف به دادگاه معرفی می شود.

نداشتن پروانه کسب صنفی

طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی،نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی عبارتست از: عدم اخذ پروانه فعالیت بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط مقرراتی است که توسط هیات عالی نظارت تعیین و به شورای مرکزی اصناف اعلام می شود.

مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی،چنانچه محلی توسط شخص حقیقی یا حقوقی دایر شود که پروانه کسب موقت یا دائم نداشته باشد،با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود. البته مطابق تبصره های ذیل این ماده،قبل از پلمپ محل، به دایرکننده آن از ده تا بیست روز فرصت داده می شود تا کالاهای موجود را تخلیه کند.

شکستن پلمپ واحد های صنفی متخلف

کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند،به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

چگونگی ایجاد واحد صنفی
چگونگی ایجاد واحد صنفی – املاک آینده

ب)وظایف مراجع قانونی برای صدور پروانه کسب

تمامی دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می گیرند،موظف هستند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام کنند. اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی خواهد شد.
صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی،برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.درصورتیکه چند نفر یک واحد صنفی را بصورت مشترک اداره کنند،بطور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یک بار الزامی است.

چگونگی ایجاد واحد صنفی

ج)پروانه کسب برای مشاغل تخصصی

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی
مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط
است. اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه
تخصصی و فنی نباشد،حضور یک نفر شاغل دارنده
پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه
کسب مشروط بنام متقاضی کافی است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی
اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو ( مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۶)
اشتغال به شغل مشاور املاک،منوط به داشتن پروانه کسب
از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

img

حسن اسلامی فر

مطالب مرتبط

شرایط دریافت پروانه تخصصی و ضوابط ناظر بر آن

شرایط دریافت پروانه تخصصی شرایط دریافت پروانه تخصصی و...

ادامه مطلب
توسط حسن اسلامی فر

تکالیف قانونی فرد صنفی در برابر مراجع مسئول در نظام صنفی

تکالیف قانونی فرد صنفی تکالیف قانونی فرد صنفی در...

ادامه مطلب
توسط حسن اسلامی فر

شورای اصناف کشور و هیات عالی نظارت بر اصناف از منظر قانون

شورای اصناف کشور شورای اصناف کشور و هیات عالی نظارت از...

ادامه مطلب
توسط حسن اسلامی فر

پیوستن به گفتگو