مدارک موردنیاز برای تنظیم قرارداد انواع معاملات

مدارک موردنیاز برای قرارداد انواع معاملات

مدارک موردنیاز برای تنظیم قرارداد

مدارک موردنیاز برای تنظیم قرارداد انواع معاملات در دفترخانه اسناد رسمی که بایستی همراه متعاملین باشد. بدون این مدارک یا با فقدان یکی از این مدارک معامله در دفترخانه قابل انجام نخواهد بود. جهت آشنایی بهتر کاربران گرامی بسته به نوع قرارداد جدول گرافیکی مدارک مورد نیاز را در پایین می توانید ببینید :

جدول شماره (1): مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند رسمی وکالت

مدارک موردنیاز برای وکالت
مدارک موردنیاز برای وکالت

درصورتیکه فروشنده به دیگری وکالت بدهد که ملک او را بفروشد ، وکیل می تواند برحسب اختیارات خود نسبت به فروش ملک موکلش اقدام نماید.
همچنین خریدار نیز می تواند انجام معامله را به وکیل محول نماید.
درخصوص معامله مال غیرمنقول ( مانند ملک، مغازه، آپارتمان و … ) اهمیتی ندارد که وکیل از سوی خریدار یا فروشنده قرارداد را امضاء کرده باشد.
مهم اینست که اگر شخصی به وکالت از طرف فروشنده ملک او را معامله کند، در متن قرارداد اعم از رسمی یا عادی سمت وکیل و شماره و تاریخ وکالت نامه و دفترخانه تنظیم کننده آن قید شود. زیرا در صورت بروز اختلاف ممکن است فروشنده منکر رابطه قراردادی شود و تفویض وکالت را انکار کند.

وکالتنامه هایی که در خارج از کشور تنظیم شود و به تایید دفاتر سیاسی (نمایندگان کنسولی خارج از کشور) برسد، وکالت رسمی محسوب می شود.
مشخصات آن ( از جمله محل تنظیم سند) باید در قرارداد راجع به فروش مال غیر منقول قید می شود.

دقت کنید که وکیل باید در وکالت نامه خود اختیار انجام معامله، اخذ ثمن معامله، حق تحویل مورد معامله و قبول تعهدات از جانب فروشنده را داشته باشد.

جدول شماره (2) : مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند صلح رسمی

مدارک مورد نیاز برای صلح
مدارک مورد نیاز برای صلح

جدول شماره (3) : مدارک مورد نیاز برای تنظیم اجاره نامه رسمی

مدارک موردنیاز برای اجاره
مدارک موردنیاز برای اجاره

جدول شماره (4) : مدارک مورد نیاز برای تنظیم تقسیم نامه رسمی

مدارک موردنیاز برای تقسیم نامه
مدارک موردنیاز برای تقسیم نامه

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
close vindow

کارشناسان مجرب

دپارتمان مهندسی و املاک پاسارگاد 

آماده پاسخگویی به سوالات ملکی شما هستند

 32112642 – 013

ایران و جهان  محدوده فعالیت ماست