تکالیف قانونی فرد صنفی در برابر مراجع مسئول در نظام صنفی

تکالیف قانونی فرد صنفی

تکالیف قانونی فرد صنفی

تکالیف قانونی فرد صنفی در برابر مراجع مسئول در نظام صنفی.فرد صنفی مکلف است مقررات صنفی و مقررات مربوط به بیمه تامین اجتماعی و دستورالعمل های نرخ کالا و خدمات، امور بهداشتی و ایمنی، انتظامی، زیبایی و بخشنامه هایی را که از طرف مجمع امور صنفی و اتحادیه صادر می شود، رعایت و اجرا نماید.

همچنین فرد صنفی موظف است هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت در اتحادیه و مالیات خود را بپردازد. رعایت این قوانین و مقررات متضمن ادامه فعالیت فرد یا افراد صنفی در واحد صنفی خواهدبود.

تکالیف قانونی فرد صنفی
تکالیف قانونی فرد صنفی – املاک آینده

تخلفات موجب تعطیلی واحد صنفی

واحد صنفی در موارد زیر به طور موقت، از یک هفته تا شش ماه تعطیل می شود:

  1. اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه که در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
  2. تعطیلی محل کسب بدون عذر موجه حداقل به مدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود.تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلیل تعطیلی با مجمع امور صنفی است.
  3. عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه کمیسیون نظارت تعیین شده است.
  4. عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تشخیص عدم اجرای ابلاغیه ها با مجمع امور صنفی است.
  5. عدم اجرای نکالیف واحدهای صنفی که در قانون نظام صنفی تعریف شده است.

تعطیلی موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط اداره اماکن نیروی انتظامی صورت می گیرد و فرد صنفی معترض می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند و نظر کمسیون حداکثر تا دوهفته اعلام خواهد شد.چنانچه فرد صنفی کماکان معترض باشد می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

جبران خسارت واحد صنفی

اگر واحد صنفی بدلیل تصمیم نادرست اتحادیه یا اقدام غیر موجه اداره اماکن موقتا تعطیل شود و این تعطیلی به آن واحد خسارت وارد نماید در صورتیکه که مراجع ذیصلاح تایید نمایند که تعطیلی موقت واحد غیر قانونی بوده است، این خسارت باید توسط مرج دستور دهنده جبران شود.

ادامه مطلب در صفحه بعد
ادامه مطلب در صفحه بعد

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
close vindow

کارشناسان مجرب

دپارتمان مهندسی و املاک پاسارگاد 

آماده پاسخگویی به سوالات ملکی شما هستند

 32112642 – 013

ایران و جهان  محدوده فعالیت ماست