آشنایی با مقررات صنفی -راهنمای حقوقی مشاورین املاک 1

آشنایی با مقررات صنفی

آشنایی با مقررات صنفی

آشنایی اجمالی با مقررات صنفی از سری مباحث راهنمای حقوقی مشاورین املاک بخش اول
الف) آشنایی با مفهوم صنف : صنف در لغت به معنی گونه،نوع و دسته ای از هرچیز است و در اصطلاح حقوقی،گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند  که فعالیت آنها از یک نوع است.این گروه یک صنف را تشکیل می دهند.

1-فرد صنفی 

هرکسی که به علت نوع شغل و فعالیتش در صنف مخصوص به خود وارد شود،فرد صنفی نامیده می شود. برای مثال فردی که شغلش نانوایی است،جزء صنف نانوایان محسوب می شود.

2-واحد صنفی

واحد صنفی عبارتست از واحدهای اقتصادی و یا خدماتی ثابت یا سیار که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر می شود.

3-انواع صنوف 

طبق قانون،صنوف مختلف به چهار گروه عمده تقسیم می شوند:
1-صنوف تولیدی 2- صنوف خدمات فنی 3- صنوف توزیعی 4- صنوف خدماتی

آشنایی با مقررات صنفی
آشنایی با مقررات صنفی – ویلاسیر

ب)پروانه کسب
پروانه کسب عبارتست از مجوزی که مطابق مقررات نظام صنفی به فرد یا افراد صنفی برای شروع یا ادامه کسب و کار،برای مکان مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. یک فرد صنفی در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشد،می تواند برای یک یا چند محل بیش از یک پروانه کسب اخذ نماید.دارنده پروانه کسب مکلف است هر ده سال یک بار آن را تمدید کند.در صورت فوت دارنده پروانه کسب،حقوق ناشی از واحد صنفی به ورثه او منتقل می شود.

دایرکردن واحد صنفی

متقاضی پروانه کسب موظف است حداکثر شش ماه از تاریخ
دریافت پروانه کسب نسبت به افتتاح محل کسب خود اقدام
نماید. در غیر اینصورت پروانه کسب وی باطل می گردد.اگر اتحادیه از صدور پروانه کسب خودداری کند و درخواست متقاضی را رد نماید بایستی دلایل آن را کتبا به وی اعلام کند.فرد متقاضی با آگاهی از دلایل رد تقاضای خود تا بیست روز از تاریخ رویت رد درخواست،می تواند اعتراض خود را به مجمع امور صنفی مربوط تسلیم نماید.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
close vindow

کارشناسان مجرب بانک دیجیتال املاک آینده  آماده پاسخگویی به سوالات ملکی شما هستند

 32112642 – 013

تمام مناطق رشت محدوده فعالیت ماست