9 الی 22

ایام غیر تعطیل

بانک دیجیتال املاک آینده

گلسار خیابان 108 پلاک 18

09337931003

09351312810

مقایسه املاک

قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک

قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک

 قرارد مشارکت در ساخت

نمونه قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک با توجه به آخرین نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان خبره ملکی

بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد مشارکت در ساخت تاریخ قرارداد :
این قرارداد مشارکت در ساخت در ۱ صفحه ۶ ماده و سه نسخه فی مابین مالک و سازنده تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد را دارد و طرفین معامله در عین سلامت عقل و جسم خود را شرعا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آن می دانند.
ماده ۱ – طرفین قرار داد :
مالک زمین : آقای ………… …………… فرزند …………. کد ملی ……………………………. شماره شناسنامه …………… صادره از …………. به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………………………..
سرمایه گذار : آقای ……….. …………….. فرزند ………. کد ملی ………………………………. شماره شناسنامه ………………. صادره از ………….. به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………………….
ماده ۲ – موضوع قرارداد :
مشارکت در سرمایه گذاری جهت اخذ ،تمدید یا تغییر پروانه ساخت بر روی یک قطعه زمین ……. متری به شماره ثبتی ….. فرعی از …. اصلی …. بخش ….. به آدرس : ……………………………………………………….و ساخت ……………….. …………………………………………….. بر طبق زیربنای تعرفه شده در پروانه ساخت و در نهایت فروش واحدها و تقسیم منافع بر اساس توافق مندرج در این قرارداد.
ماده ۳ – مدت زمان اجرای قرارداد :
الف – مدت تکمیل عملیات مقدماتی،فنی و اجرای کامل پروژه و تحویل آن به مالک یا خریدار …. ماه پس از مبایعه نامه رسمی بابت سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک به سرمایه گذار یا همان طرف دوم قرارداد می باشد. و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. چنانچه سرمایه گذار به هر دلیل در مدت زمان تعیین شده نتواند پروژه را به مرحله تحویل برساند به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ ………………………. ریال به عنوان ضرر و زیان در حق مالک پرداخت نموده و رسید کتبی دریافت نماید.
ب – چنانچه از تاریخ مبایعه نامه سه دانگ ملک ۴ ماه بگذرد و در این مدت سرمایه گذار هیچگونه پیرشفت فیزیکی در اجرای پروژه را تحت نظارت مهندسین ناظر و شهرداری ثبت ننماید این معامله فسخ گردیده و سرمایه گذار یا همان طرف دوم قرارداد علاوه بر اینکه موظف و مکلف است که ملک را به مالک برگرداند و مبایعه نامه فسخ شود، بعنوان ضرر و زیان ملکف و موظف به پرداخت مبلغ ………………………………………. ریال در حق مالک است و هیچ اعتراضی از وی در مراجع قانونی و قضایی قابل استماع نمی باشد.

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت
img

حسن اسلامی فر

مدیر بانک دیجیتال املاک آینده و مدیر سایت رزرو اقامتگاه میهن سیر

مطالب مرتبط

قانون جدید موجر و مستاجر تصویب شد – متن کامل مصوبه

قانون جدید موجر و مستاجر قانون جدید موجر و مستاجر...

ادامه مطلب
حسن اسلامی فر
توسط حسن اسلامی فر

توصیه مهم در اجاره آپارتمان که لازم است مورد توجه مستاجران قرار گیرد

توصیه مهم در اجاره آپارتمان  حیوانات خانگی در...

ادامه مطلب
حسن اسلامی فر
توسط حسن اسلامی فر

نکات مهم در اجاره آپارتمان که باید به آن توجه کنیم

نکات مهم در اجاره آپارتمان نکات مهم در اجاره آپارتمان...

ادامه مطلب
حسن اسلامی فر
توسط حسن اسلامی فر

پیوستن به گفتگو

close vindow

املاک خود را جهت فروش،تهاتر،اجاره یا معاوضه با خیال راحت به ما بسپارید

تخصص مشاورین مجرب ما پشتیبان مطمئنی برای شماست تا همواره معاملاتی امن و پرمنفعت را تجربه نمائید

۰۹۳۵-۱۳۱-۲۸۱۰

بانک دیجیتال املاک آینده

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک